Start Nieuws ESL-dagen Inhoud Weblinks

Metingen


Discussie

Dit zijn ervaringen en meningen van zelfbouwers van de ESL-club bij het ontwerpen en bouwen van ESL's.

 


Metingen aan de coatingen op membraan

Wijze van meting: leg 2 muntstukken op het membraan op een afstand van 10 mm en maak de onderkant een beetje nat voor het goede kontakt.

Coating van de Quad ESL63 (grafiet) 2,5 tot 15 Meg Ohm

Coating van Audiostatic

Coating Methylcellulose 100 Meg ohm

Coating JMJ (Josee-MartinJan) 1 Giga Ohm

Rob de Lugt   juni 2002


Strekken van het membraan

De afgelopen dagen heb ik enkele proeven voor het spannen van membranen uitgeprobeerd te weten 4 soorten Mylar:

  • Mylar 4 mu van Ab Govers 80 cm brreed gemetaliseerd
  • Mylar 12 mu via Peter Duifjes 100 cm breed blank
  • Mylar 6 mu van Josee en MartinJan 100 cm breed blank
  • Mylar 4 mu van Josee en MartinJan 80 cm breed blank
De rekproef op de spantafel eerst 1% gespannen en na 10 minuten weer tot 0% laten terugzakken; daarna 2% gespannen en na 10 minuten weer op 0% terug en daarna 3% gespannen en na 10 minuten op 0% terug.
Deze proef is om te bekijken of je niet op het overtrekpunt komt en je dus niet meer op 0% uitkomt; de Mylar begint dan plastisch te worden en het heeft eigenlijk geen zin om verder te spannen dan dit punt.
 
Mylar 6 mu van Ab Govers 80 cm brreed gemetaliseerd (geen 4 mu dus)
1% goed en weer op nul
2% goed en weer op nul
3% blijft nog heel, maar komt niet meer tot 0% terug
 
Mylar 12 mu via Peter Duifjes 100 cm breed blank
1% goed en weer op nul
2% goed en weer op nul
3% goed en weer op nul
 
Mylar 6 mu van Josee en MartinJan 100 cm breed blank
1% goed en weer op nul
2% blijft nog heel, maar komt niet meer tot 0% terug
Mylar 4 mu van Josee en MartinJan 80 cm breed blank
1% goed en weer op nul
2% blijft nog heel, maar komt niet meer tot 0% terug
Uit deze simpele proeven blijkt maar hoe verschillend de rekeigenschappen zijn van de folies. Met een spanraam zijn deze proeven snel en eenvoudig uit te voeren en altijd nauwkeurig te reproduceren als je de maat van oprekken goed vastlegt.
 
Wie heeft er ook metingen gedaan met spannen van de folie?

Rob de Lugt  juni 2002


Hoogspanning op het membraan

Hoogspanning op de Quad ESL63 verlaagd tot de helft (met Variac de voedings- spanning van 230 naar 115 Volt verlaagd) en dan is alleen een minder strakke bas waarneembaar. De rest van het geluid is nauwelijks minder geluidsdruk waar te nemen.

Rob de Lugt   juli 2002


Het belang van de luisterplaats.

Er wordt nogal veel belang gehecht aan de plaatsing van de
elektrostaten (en terecht).
Ze staan best een eindje van de wand
Ze zijn best niet naar een vlakke achterwand (die recht terug
reflecteerd)gericht.
Ze moeten naar de luisterplaats gericht zijn.
Er zijn ideale driehoeken luidsprekers-luisterplaats gekend.
En zo kan ik nog even doorgaan...
Ik heb zelf nogal wat geexperimenteerd en vastgesteld dat een goede
plaatsing inderdaad echt wel belangrijk is (binnen de mogelijkheden
van elke ruimte), vandaar dat eens die plaats gevonden was, ik met
stift kleine hoekjes op de vloer gezet heb, teneinde na
poetswerkzaamheden, niet steeds opnieuw te moeten beginnen.

Waar echter iets minder over gesproken word , is de plaats van de
luisteraar. Toen ik enige weken geleden een setje gelijkaardige ESL's
als mijn zelfbouwers "in dienst nam" bij een vriend, heb ik echter
het belang hiervan kunnen horen, vandaar deze mail.

Bij mij thuis is er achter mijn "luisterzetel" nog een ganse
leefkamer. De achtermuur zit ongeveer zo'n 4.5m achter de zetel.
Bij die vriend echter staat de luisterzetel ongeveer tegen de muur.
(het salon is ongeveer 4.8 m op 4.5m.
Bij luistersessies is DUIDELIJK gebleken, dat bij hem de
geluidskwaliteit merkelijk verbeterde als hij zo ongeveer 1m naar
voor gaat zitten (dus dichter naar de ESL's toe en verder van de
achtermuur af. De plaatsing van het geluid wordt dan plots drastisch
beter. Dat fenomeen werd door alle luisteraars duidelijk waargenomen.

De verklaring heeft alles te maken met de delay van het rechtstreeks
ontvangen geluid tov het door de achterwand teruggekaatste. Eigenlijk
gaat het hier om exact dezelfde reden als dat men een ESL (noem het
dipool) niet vlabij een muur mag zetten. ALs de vertraging van het
teruggekaatste signaal tov het rechtstreekse te klein word, is dit
voor ons gehoor verwarrend en diffuus Vergroot die vertraging, dan
kunnen de hersenen duidelijk onderscheid maken en verwerken dit tot
een veel duidelijker beeld (plaatsing en diepte)
Het wordt vermoedelijk wel soms eens vergeten, dat hierbij niet allen
de plaatsing van de dipolen een rol speelt, maar ook de plaats van de
luisteraar tov de achterwand, en dat heb ik nu kunnen vaststellen.


Tenslotte wat geeft nu het verschil tussen een luisterplaats met heel
veel (zeg 4m van de wand of dus mijn situatie), en een luisterplaats
met ongeveer 1m (zeg situatie vriend).

Hoewel de ESL's bij mij verder uit elkaar staan heb ik een centraler
beeld (of plaatsing instrumenten, stemmen is iets
duidelijker).VOORDEEL

Echter, bij mij is het fenomeen van het weglopen van dat beeld als je
naar links of rechts beweegt ook duidelijker. NADEEL

Bij die vriend is er uiteraard ook wel die hot spot, maar ze is dus
minder gevoelig aan heen en weer bewegen, hij moet echter een beetje
inboeten aan "plaatsing en diepte weergave van de stemmen".

Voor alle duidelijkheid: beide ESL's zijn ongesegmenteerd en hebben 
dezelfde breedte.De vaststellingen hebben dus echt te maken met de
akoustische verschillen van de ruimte. ( Tenandere toen de ESL's
proefdraaiden bij mij thuis was er tussen de mijne en de nieuwe geen
verschil hoorbaar).

Vermoedelijk, ik heb het niet geprobeerd ,zal een groot dempend
oppervlak, zoals een zwaar gordijn of een muurtapijt, achter de
luisterplaats ook wel een goede invloed hebben

Geert Vijncke   sept 2002
 

 


Start ] Omhoog ] esl-club@dds.nl

Webmaster:
   
Copyright 2002 ESL-club           


Laatst bijgewerkt: 19 september 2002